Δωμάτιο με κρυφό φωτισμό

ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΚΡΥΦΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Δωμάτιο με εσωτερικά γύψινα σποτ, περιμετρικό δοκό και κουρτίνα με κρυφό φωτισμό

  • Μοντέρνα Σχεδίαση
  • Ψευδοκατασκευή
  • Σποτάκια με φωτισμό led
  • Περιμετρικό δοκό