Γυψοσανίδα με κρυφό φωτισμό με γύρισμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, υποδοχή ΓΕΑ, οροφή με κρυφό φωτισμό με γύρισμα

  • κρυφός φωτισμός
  • με γύρισμα
  • μοντἐρνα σχεδίαση στον τοίχο