Το βελτιστον σε μια κατασκευή είναι να χρησιμοποιούνται αξιόπιστα και πιστοποιημένα υλικά

Αυτό αποτρέπει τυχόν αστοχίες στην κατασκευή και βοηθάει να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα